Kategorie

Regulamin


Klauzula informacyjna przedsiębiorstwa COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c.

w sprawie przetwarzania danych osobowych pt. klientów  

 

Uprzejmie informujemy że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest przedsiębiorstwo CPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c. , z siedzibą w m. Nowe Kucice 26a ,09-164 Dzierzążnia, NIP: 567-18-0-517, tel. +48 22 6219288, e-mail: biuro@copy-tech.pl

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartych umów dotyczących sprzedaży i zakupu wszelkich towarów i usług do i od przedsiębiorstwa COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c. oraz celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawiania faktur.

3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umów, więc w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe wykonanie umowy.

5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione do tego z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane, ani nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres wymagany przepisami prawa.

 

Ceny hurtowe będą widoczne dopiero po przyznaniu statusu hurtownika , o czym zostaniecie Państwo poinformowani drogą elektroniczną (via e-mail ) .

REGULAMIN

Przedstawione w naszym sklepie internetowym / hurtowni dane produktów oraz ich ceny, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem tego sklepu  internetowego  jest przedsiębiorstwo COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c. z siedzibą w m. Nowe Kucice 26a, 09-164 Dzierzążnia , woj.mazowieckie .
Miejscem realizacji zamówień jest COPY-TECH s.c. ul. Wilanowska 16/20, 00-422 Warszawa

 

 REGULAMIN

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin ten określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy ( oznaczony na podstronie https://www.copy-tech.pl/oferta.html jako HURTOWNIA ) należący do przedsiębiorstwa  COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c.  ul. Wilanowska 16/20 00-422 Warszawa.

 2. Korzystanie ze stron internetowych sklepu / hurtowni jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

 3. Sprzedaż odbywa się przez internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym / hurtownią należącym do przedsiębiorstwa COPY-TECH Agnieszka I Bogdan Zwierzchowscy  s.c.” zwanym dalej Sklepem.

 4. Obowiązującym językiem podczas zawierania umowy kupna jest język polski. Wszystkie informacje ( za wyjątkiem niektórych nazw własnych produktów ) dla Kupujących są podane w języku polskim.

 5. Zakupy w tym Sklepie ( hurtowni ) mogą być dokonywane tylko przez osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, określoną w przepisach prawa cywilnego tzn. osoby fizyczne oraz osoby prawne, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i/lub naprawy i serwisu urządzeń biurowych ( drukarek , kopiarek , faksów , niszczarek itp. ) . W tym Sklepie nie prowadzimy sprzedaży detalicznej dla klientów indywidualnych.

 6. Sklep zrealizuje zamówienie po podaniu pełnych danych przez Kupującego, które umożliwią skuteczną dostawę zamówionego towaru. Sklep może odstąpić od transakcji sprzedaży jeżeli dane podane przez Kupującego są niepełne lub błędne. Zamówione towary dostarczane są do odbiorców na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz innych krajów spoza UE.  Za podanie nieprawdziwych i/lub błędnych danych osobowych i adresowych odpowiedzialność ponosi Kupujący.

 7. Ceny podane przez Sklep, są cenami netto wyrażonymi w polskich złotych. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego TYLKO dla produktów dostępnych w magazynie. Przy zamówieniu produktu / towaru niedostępnego w chwili składania zamówienia w naszym magazynie, Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym informuje Klienta. Klient wówczas ma prawo do odstąpienia od zamówienia.

 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu lub w przypadku wyboru opcji „za pobraniem” w ciągu 2 dni roboczych po złożeniu zamówienia.

 9. Formy płatności:

 - przelewem na konto bankowe Sklepu

 - za pobraniem.

 - gotówką w kasie

 10. W przypadku braku w magazynie zamówionego towaru, Sklep niezwłocznie powiadomi Kupującego o tym fakcie, a Kupujący wówczas ma prawo do anulowania lub zmiany zamówienia. Sklep może też opóźnić realizację zamówienia o czas niezbędny, np. do  sprowadzenia zamawianego artykułu do Sklepu.

 11. Terminem realizacji zamówienia określa się czas przygotowania towarów do wysyłki plus czas ich dostarczenia .

 12. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT . Faktura w pliku PDF zostanie przesłana na podany adres e-mail w chwili wysłania przesyłki, a razem z zamówionym towarem zostanie wysłana faktura w formie papierowej.

 13. Kupującemu przysługuje prawo do zmiany zamówienia wyłącznie do czasu przekazania zamówienia do realizacji. Po przyjęciu zamówienia do realizacji nie jest możliwa zmiana zamówienia oraz adresu dostarczenia przesyłki.

 14. Do wartości składanego zamówienia dolicza się koszt przesyłki, który ponosi Kupujący. Koszt i sposób wysyłki zamówionego towaru okreslany jest podczas składania zamówienia.

 15. Kupującemu przysługuje prawo odmowy odbioru przesyłki tylko wtedy, gdy przesyłka została dostarczona w stanie wskazującym na zniszczenie zawartości.

 16. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, waga opakowania i inne - pochodzą od producentów produktów. Sklep dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Brak opisu danego towaru nie  może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sklepu. Towary / produkty oferowane w tym Sklepie sprzedawane są przede wszystkim na podstawie numeru katalogowego producenta. Przed użyciem zakupionych produktów Kupujący ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

 17. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, z zastrzeżeniem pkt. 18 poniżej. Warunkiem zwrotu  pieniędzy za zamówiony towar jest jego zwrot bez jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak użytkowania, w oryginalnym opakowaniu. Pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu przelewem na podane przez  Kupująqcego konto w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru i wystawiona zostanie faktura korygująca .Koszty dostawy oraz odesłania produktów nie podlegają zwrotowi Kupującemu.

 18. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 17. ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

 19. Produkt wadliwy Sklep wymienia na pełnowartościowy, a kiedy to nie jest możliwe, zwraca jego wartość. W takim przypadku Sklep pokrywa koszty dostawy związane z wymianą wadliwego towaru. Jednocześnie informujemy, iż nie przyjmujemy przesyłek „ za  pobraniem ‘’ odsyłanych na adres Sklepu .

 20. Gwarantujemy bezpieczeństwo dostawy zamówionych produktów. Wszystkie przesyłki  wysyłane przez Sklep objęte są ubezpieczeniem do wysokości wartości zamówienia . Dokładamy wszelkich starań, aby towar do Państwa wysyłany był należycie  zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie dostawy. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, nie przyjmując towaru. W przypadku przesyłek zaginionych, do czasu  ustalenia faktycznych losów przesyłki na podstawie reklamacji złożonej u przewoźnika, zwrot pieniędzy nie może być dokonany. Czas udzielenia odpowiedzi na reklamację w/g regulaminów większości firm kurierskich wynosi do 30 dni i takim terminem posługiwać się  będzie Sklep w procedurze reklamacyjnej.

 21. Sklep gwarantuje, że podawane przez Kupującego dane osobowe są w pełni bezpieczne. Zakładając konto w sklepie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji.  Za podanie nieprawdziwych, błędnych lub niepełnych danych osobowych odpowiedzialność ponosi Kupujący. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia oraz informacji dotyczących technicznych zmian na jego  koncie. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie e-maila o tytule "Usunięcie konta" wysłanego z adresu, który został podany przy zakładaniu konta. Konto oraz wszelkie dane z nim związane zostaną trwale i nieodwracalnie  usunięte z bazy niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji od Kupującego . Po ich usunięciu Kupujący otrzyma potwierdzenie usunięcia konta.

 22. Dane osobowe podane podczas składania zamówienia nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, może je przeglądać i dowolnie  modyfikować oraz żądać ich trwałego usunięcia.

 23. Wszystkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej lub w przypadku braku porozumienia, przez Sąd. Właściwość sądu określa Kodeks Postępowania Cywilnego.
 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 

COPY-TECH  Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady, związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 

COPY-TECH  Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c.

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c., przetwarzającym jest biuro rachunkowe.

2.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)      w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

b)      dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa:

1)      w zakresie danych osobowych pracowników, współpracowników, podwykonawców czy kontrahentów;

2)      w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych jedynie w zakresie i celu realizacji umowy;

3)      w zakresie przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, po ustaniu której Usługi Księgowo-Rachunkowe zobowiązuje się do usunięcia (lub zwrotu) powierzonych mu danych, w terminie 14 dni, ze wszystkich nośników, programów, aplikacji i kopii, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa;

4)      w zakresie zobowiązania do zachowania poufności przez wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych;

5)      w zakresie zobowiązania się Firmy  do udzielania pomocy w wywiązywaniu się z obowiązków, wynikających z art. 32-36 RODO;

6)      w zakresie stosowania ochrony powierzonych mu danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność);

7)      w zakresie stosowania środków technicznych i organizacyjnych, określonych w art. 32 RODO adekwatnych do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.

c)      w celu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego;

d)      w celu kontaktu za pośrednictwem portalu Facebook;

e)      w celu wysyłania informacji poprzez newsletter;

3.      Pani/Pana dane będą przekazywane:

a)      dostawcom systemów informatycznych i usług IT;

b)      podmiotom świadczącym na rzecz Firmy . umowy, takie jak: dochodzenie należności, usługi prawne, usługi księgowe , usługi kadrowo-płacowe;

c)      operatorom pocztowym i kurierom;

d)      bankom w zakresie realizacji płatności;

e)      organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy(jeżeli była zawarta). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Firmę COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

5.      Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6.      Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

7.      Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu automatyzacji procesów zachodzących wewnątrz sklepu internetowego.

8.      Podanie danych osobowych jest wymagane przez Firmę COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c.  tylko i wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Firmę COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

25 maja 2018 r.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

1.       Serwis zbiera automatycznie informacje zawarte w plikach cookies.

2.       Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.       Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu internetowego - firma COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c.

4.       Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.       W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.       W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7.       W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.       Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.       Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/ lub w sekcji „Pomoc” w menu każdej przeglądarki internetowej.

Źródło polityki cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Prawa autorskie: IAB Polska

Oferta - nasze produkty


NASZE ULUBIONE MARKI


Canon Develop Samsung HP Konica